Corporate Governance

Executive Directors 

Non-executive Director

Independent Non-executive Directors

Ms. Wu Haimei

Ms. Liu Jiayi

Dr. Ma Jianguo

Mr. Hou Wei

 

Dr. Xing Michael Mingzhao

Ms. Qiu Quan

 

Mr. Zhu Junming

 

 

 

Audit Committee

Remuneration Committee

Nomination Committee

Mr. Zhu Junming (Chairman)

Dr. Xing Michael Mingzhao (Chairman)

Dr. Ma Jianguo (Chairman)

Dr. Xing Michael Mingzhao

Mr. Zhu Junming

Mr. Zhu Junming

Dr. Ma Jianguo

Dr. Ma Jianguo

Dr. Xing Michael Mingzhao

上一页 1 下一页