Corporate Governance

Executive Directors 

Non-executive Director

Independent Non-executive Directors

Ms. Wu Haimei

Joe Ragan

Dr. Ma Jianguo

Mr. Hou Wei

 

Dr. Xing Michael Mingzhao

Ms. Qiu Quan

 

 

 

 

 

 

 
上一页 1 下一页